Saad al Saltaneh Caravanserai

The Caravanserai of Sa’d al-Saltaneh is a large Caravanserai located in the city of Qazvin in Qazvin Province of homeland.